Geofictie Wiki
Advertisement
Lidstaten van de Aardse Geofictieve Liga (sinds 4 maart 2018)
Vlagchimor.png ChimorVlagilederomanhe.png Île de RomanheVlaginsulantis.png InsulantisVlag issel.png IsselVlag Kanaaleilanden 1825-1999 en 2005-.png KanaaleilandenVlagkarstonia.png Karstonia
Vlagkronenburg.png KronenburgVlagpalana.png PalanaVlagpannonie.png PannoniëVlagseppie.png SeppiëVlag van Voskië.png Voskië


Wereldkaart met de locaties van de huidige AGL-lidstaten

De Aardse Geofictieve Liga (AGL) (Engels: the League of Geofictional Nations (LGN), Frans: la Ligue des Nations Géofictionnelles (LNG)) is een op 2 maart 1986 opgerichte organisatie ter bevordering van de samenwerking tussen ongebonden landen. Het hoofdkwartier (het Secretariaat) van de AGL is gevestigd in de Seppische hoofdstad Prisce.

Lidstaten[]

De AGL werd in 1986 opgericht door Seppië, Karstonia, Yamba, Palmyra en Vixatië. Het verloop van lidstaten was echter groot gedurende de meer dan twintig jaar waarin de liga bestond, en er zijn veel landen gegaan en gekomen. De huidige stand van zaken is als volgt:

Volwaardige lidstaten[]

Geassocieerde lidstaten[]

Er zijn op dit moment geen geassocieerde lidstaten.

Potentiële lidstaten[]

Landen die geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap van de AGL, kunnen dit kenbaar maken door het AGL-Secretariaat hiervan op de hoogte te brengen door middel van een mail aan het adres brander-apenstaartje-dulminis-punt-nl.

Landen die recent interesse in een AGL-lidmaatschap getoond hebben, zijn:

 • Bonito (28 maart 2019)

Landen die in het verleden interesse in een AGL-lidmaatschap getoond hebben, zijn:

Voormalige lidstaten[]

 • Yamba; oprichtend lid; lid van 1986 tot 1991
 • Palmyra; oprichtend lid; lidmaatschap niet doorgezet
 • Vixatië; oprichtend lid; lidmaatschap beëindigd in november 1986
 • Waterland; lid van 18 oktober 1986 tot 7 november 1987
 • Engarije; lid van 6 februari 1988 tot 1 januari 2001
 • Ynys Cysgod; geassocieerd lid vanaf 14 december 1991; lidmaatschap niet verlengd
 • Gissel; lid van 3 juli 1991 tot 1 januari 2003
 • Oulebie; geassocieerd lid vanaf 16 april 1994; lidmaatschap niet verlengd
 • São Antonio, lid van 18 oktober 1986 tot 1 januari 2010
 • Elysion, lid van 19 maart 2011 tot 23 april 2012
 • Norland, lid van 5 januari 2003 tot 18 maart 2016
 • de Mii-Eilanden lid van 16 april 1994 tot 2 juli 2016

Meer informatie over de AGL en de voorwaarden voor het lidmaatschap zijn te vinden in het Verdrag van Aralethe (het oprichtingsverdrag van de AGL), dat integraal staat op deze wiki, alsook op de pagina 'verdragen' (subkopje 'Aralethe') op de officiële website van de AGL, alsook op de indexpagina onder het subkopje 'achtergrond'.

Organisatie[]

De Conferentie[]

De Conferentie is het hoogste orgaan van de AGL. Zij komt tenminste twee keer per jaar samen en wordt gevormd door de delegaties van de lidstaten, die in het algemeen bestaan uit de regeringsleiders en de ministers van buitenlandse zaken. De Conferentie beslist op grond van artikel 12 van het Verdrag van Aralethe - het oprichtingsverdrag van de AGL - over 'zaken betreffende de uitvoering van de aan de Liga in de Verdragen opgelegde taken en verplichtingen'.

Het Secretariaat[]

Het Secretariaat van de AGL is gevestigd in de Seppische hoofdstad Prisce en wordt geleid door de Secretaris-Generaal van de Liga, die voor een ambtstermijn van vier jaar wordt gekozen door de Conferentie. Hij of zij is tweemaal herkiesbaar. De huidige Secretaris-Generaal is de Voskische diplomaat Not Curschellas, die de functie sinds 6 september 2016 vervult.

Secretarissen-Generaal van de AGL:

1988 - 1990 Guas Jeirnal (Seppië)
1990 - 1992 Kaj Möländer-Ersson (Karstonia)
1992 - 1994 Adolfo Cruzes (São Antonio)
1994 - 1996 Kajsa Silfverblom (Karstonia)
1996 - 2000 Fön ei Sörsce Wuirgitt (Seppië)
2000 Mahtbod Adalreþson (Engarije)
2000 - 2003 Marij Ühler (Kronenburg)
2003 - 2004 Mical Arrei (Seppië) ad interim
2004 - 2008 Antonio C. da Silva Xiveiras (São Antonio)
2008 Johan Achterberg (Kronenburg)
2008 - 2012 Karen Damgaard (Norland)
2012 - 2016 Heidi Ankerskjöld (Karstonia)
2016 - Not Curschellas (Voskië)

Het Hooggerechtshof[]

De AGL kent de volgende drie belangrijke verdragen:

Uit het Verdrag van Jarjana komt het Hooggerechtshof van de AGL voort. Dit is gevestigd in Jarjana (Seppië). Het Hof spreekt in hoogste instantie recht over het AGL-Mensenrechtenverdrag en is ook bevoegd om kennis te nemen van volkenrechtelijke geschillen tussen de lidstaten. In het laatste geval geldt zijn bevoegdheid alleen als de partijen in het geschil de rechtsmacht van het Hof erkend hebben. Het Hof wordt gevormd door telkens één rechter uit iedere lidstaat die het Verdrag van Jarjana heeft ondertekend; zij worden voor het leven benoemd.

De huidige rechters zijn:

 • Kander Lonson (*1940, Seppië)
 • Jörgen Mohlin (*1943, Karstonia)
 • Gustaf Hooijenga (*1944, Kronenburg)
 • Gaëtan Mâchefer (*1951, Île de Romanhe)
 • Bautasars Vazdz (*1954, Voskië)
 • Manuel d'Onofrio Torrent (*1959, Chimor)
 • Derdus Georgius Dezantus (*1959, Insulantis)
 • John Gardiner (*1961, Kanaaleilanden)
 • Line Af Jerneborg (*1969, Issel)

De AEGU[]

De Aardse Economische Geofictieve Unie (AEGU), opgericht op 4 april 1987 en gevestigd te Porto São Antonio in São Antonio, houdt zich bezig met het bevorderen van de handelsconctacten tussen haar lidstaten en heeft te dien einde een vrijhandelszone gesticht door middel van het Verdrag van Corille. Alle lidstaten van de AGL zijn tevens lid van de AEGU, maar alleen Karstonia maakt geen deel uit van de vrijhandelszone. De huidige secretaris generaal van de AEGU is sinds 1 juli 2018 de Kronenburger Thomas Bouma. Op 13 september 2009 werd besloten de AEGU te verhuizen naar de Isselse stad It Ton.

Secretarissen-generaal van de AEGU:

1988 - 1990 Antonio Marascenes da Cunha (São Antonio)
1990 - 1992 Praug Issican Arjön (Seppië)
1992 - 1994 Maj Sigurdsson (Karstonia)
1994 - 1998 Dimitri Monoghan (Mii-Eilanden)
1998 - 2002 Jan Müller-Laikamp (Gissel)
2002 - 2014 Kiela A. Taherw (Seppië)
2014 - 2018 Dawyd Kone (Issel)
2018 - Thomas Bouma (Kronenburg)

EnerGeo (voorheen GeoAtom)[]

De energieorganisatie van de AGL. EnerGeo heeft tot doel het stimuleren van het vreedzaam gebruik van diverse vormen van (alternatieve) energie, het stimuleren van fundamenteel materieonderzoek in de lidstaten en het controleren van uranium- en plutoniumhandel tussen de lidstaten. EnerGeo is gevestigd te Porto São Antonio en werd op 4 april 1987 opgericht als GeoAtom; de naamswijziging in EnerGeo vond op 13 september 2009 plaats. Sinds die datum is de verhuizing van het instituut gaande naar de Insulantische stad Utruneum. Seppië, Kronenburg en Insulantis zijn aangesloten bij EnerGeo. EnerGeo is onder meer aangesloten bij het internationaal bureau voor atoomenergie in Wenen. Directeur van EnerGeo is sinds 26 juli 2012 Glória San Martín Iglesias uit Chimor.

Voorzitters van EnerGeo (voorheen GeoAtom):

1990 - 1992 Henrik Valjataþson (Engarije)
1992 - 1996 Koide Lieparg (Seppië)
1996 - 2004 João Vildanho Cunhes (São Antonio)
2004 - 2008 Rudolf Lanooij (Kronenburg)
2008 - 2012 Harma van der Aa-Roorda (Kronenburg)
2012 - Glória San Martín Iglesias (Chimor)

MIE[]

Het Monoghan Institute for Environment (MIE) werd opgericht op 22 april 2006 en officieel geopend op 1 mei dat jaar. Het Instituut is de opvolger van de milieu-afdeling van het Mård-Instituut en is genoemd naar de voormalige secretaris generaal van de AEGU, Dimitri Monoghan; het MIE doet onderzoek naar en rapporteert de AGL over de status van het milieu in de lidstaten. Het MIE was van 2006 tot 2016 gevestigd in Turangi (Mii-Eilanden); daarna werd het naar de Voskische hoofdstad Divis verhuisd. Directeur is sinds 1 mei 2014 Hélène Sarche-Kezt uit Île de Romanhe.

Voorzitters van het MIE:

2006 - 2010 William Bower (Mii-Eilanden)
2010 - 2014 Thea Eldorat (Insulantis)
2014 - Hélène Sarche-Kezt (Île de Romanhe)

CCS 'Jan Ylieen'[]

Het Centrum voor Culturele Samenwerking 'Jan Ylieen' is de culturele voortzetting van het Mård-Instituut. Het Centrum is genoemd naar de Seppisch-Kronenburgse componist Jan Ylieen (1902 - 1979) en heeft tot doel de culturele betrekkingen tussen lidstaten te stimuleren, de Culturele Hoofdsteden te coördineren en het houdt de AGL-Erfgoedlijst bij. Het Centrum werd opgericht op 22 april 2006 en is gevestigd te Waterburg (Kronenburg). Voorzitter is sinds 1 mei 2017 Tjêl Ánman uit Issel.

Voorzitters van het CCS 'Jan Ylieen':

2006 - 2009 Sigurd Jörgensen (Kronenburg)
2009 - 2013 Kander Weeleig (Seppië)
2013 - 2017 Jannes Toxopeus (Kronenburg)
2017 - Tjêl Ánman (Issel)

Investeringsbank van de AGL[]

De AGL-Investeringsbank heeft als doel kansarme gebieden in de AGL-lidstaten te stimuleren. De financiën van de bank worden verzorgd door leningen op de kapitaalmarkten; de lidstaten van de AGL zelf zijn de aandeelhouders, waarbij elke lidstaat een hoeveelheid aandelen heeft naar economische draagkracht van de lidstaat. De bank werd formeel opgericht op 19 maart 2011, terwijl een half jaar eerder al de Karstoniaanse hoofdstad Marckfontänn als hoofdzetel werd aan gewezen. Voorzitter is sinds 19 maart 2011 de Karstoniaanse Susanne Öst.

Voorzitters van de AGL-Investeringsbank:

2011 - heden Susanne Öst (Karstonia)

GCCS[]

De Geofictieve Commisie ter Coördinatie van Sportactiviteiten (GCCS), opgericht op 17 december 1988 en gevestigd te Prisce (Seppië). De GCCS stelt de jaarlijkse sportagenda van de AGL vast en beheert de FATE-ranglijst.

Cultuur[]

De AGL organiseert op gezette tijden een aantal culturele evenementen. Zo wordt er jaarlijks een Culturele Hoofdstad aangewezen en vinden er eens in de vier jaar AGL-Spelen en voetballandenkampioenschappen plaats in Liga-verband. Verder houdt de AGL via het Ylieen-centrum een lijst van Cultureel Erfgoed bij.

Culturele Hoofdsteden[]

Sinds 1992 wijst de AGL-Conferentie elk jaar een Culturele Hoofdstad aan. Om financiële redenen en in verband met onduidelijkheid over de status van het Mård-Instituut werden voor 2005 en 2006 geen Culturele Hoofdsteden aangewezen. Ook in 2013 was er geen Culturele Hoofdstad.

 • 2018 Stola (Pannonië)
 • 2017 Port de Boiguehenneuc (Île de Romanhe)
 • 2016 Besnej (Palana)
 • 2015 Frederiksbaai (Kronenburg - Kronenburgse Maagdeneilanden)
 • 2014 Màjmal (Voskië)
 • 2012 Jolka (Palana)
 • 2011 It Ton (Issel)
 • 2010 El Centro (Chimor)
 • 2009 Aquae Alexandrus (Insulantis)
 • 2008 Preigs (Seppië)
 • 2007 Turangi (Mii-Eilanden)
 • 2004 Nordhjem (Norland)
 • 2003 Marianne (Kronenburg)
 • 2002 Porto São Antonio (São Antonio)
 • 2001 Okthamna (Karstonia)
 • 2000 Heriforit (Engarije)
 • 1999 Friescheburg (Kronenburg)
 • 1998 Santa Maria (Gissel)
 • 1997 Kurkkamo (Karstonia)
 • 1996 Ajacèro (São Antonio)
 • 1995 Tikeita (Mii-Eilanden)
 • 1994 Eskunforssa (Karstonia)
 • 1993 Jugan (Seppië)
 • 1992 Maranho (Gissel)

AGL-Spelen[]

Sinds 1999 worden deze elke vier jaar georganiseerd; daarvoor eens in de twee jaar.

 • 2019 Divis (Voskië)
 • 2015 Langheul (Issel)
 • 2011 Herfarum (Insulantis)
 • 2007 Middelhjem (Norland)
 • 2003 Friescheburg (Kronenburg)
 • 1999 Sjiftan (Seppië)
 • 1996 Seefeld (Gissel)
 • 1994 Itoo Umaki (Mii-Eilanden)
 • 1992 Heriforit (Engarije)
 • 1990 Sprics (Seppië)
 • 1988 Eskunforssa (Karstonia)

AGL-Voetballandenkampioenschappen[]

Ook deze werden in eerste instantie (tot 1997) één keer in de twee jaar en vervolgens één keer in de vier jaar georganiseerd.

Advertisement