Geofictie Wiki
Advertisement

Mw. dr. Anna Maria Geraldine (Annemarie) Torringa-Haraldson (geboren op 17 oktober 1954 in Alexanderstad) was in 2007 en 2008 minister-president ad interim van Kronenburg, na de val van het tweede kabinet-Brahms.

Annemarie Haraldson werd geboren in Alexanderstad, waar ze ook opgroeide en waar ze Zweeds studeerde aan de Koninklijke Universiteit. Ze promoveerde in 1982, maar raakte vervolgens werkzaam in het bedrijfsleven. In 1985 trouwde ze met Ewald Torringa. In 2001 kwam ze voor de LKP in de Noordkamer terecht; nadat Hans Brontsema begin 2007 aftrad als voorzitter van de Noordkamer, werd ze gekozen tot diens opvolger. In die hoedanigheid werd ze op 30 augustus 2007 minister-president ad interim, nadat de tweede Oostkamer van Sonja Brahms viel over de hypotheekmarktaffaire. Omdat de LKP bij de verkiezingen die volgden, niet meer de grootste partij werd, was het niet zeker dat ze na 1 februari 2008 haar taken als voorzitter van de Noordkamer kon hervatten en ze stelde zich niet herkiesbaar. Wel werd ze in december 2007 gekozen tot partijleider van de LKP en ze leidt nu de oppositie in de Noordkamer.

Minister-Presidenten van Kronenburg
Nicolaas Veldtman (1981 - 1989) · Sander Opland Falting (1989 - 2001) · Johan Achterberg (2001) · Anton Wolff (2001, ad interim) · Sonja Brahms (2001 - 2007) · Annemarie Torringa-Haraldson (2007 - 2008, ad interim) · Ernst-Piter Strikwerda (2008 - heden)
Advertisement