Geofictie Wiki
Advertisement

Beimsoage is een Isselse provincie. Het eiland Beimsoage is het grootste van de provincie, maar er zijn ook kleinere eilanden. Hoofdstad van Beimsoage is Endeheim, de derde stad van Issel, en van groot nationaal belang omdat er de oudste universiteit van het land is gevestigd, en het aartsbisdom. De tweede stad van Beimsoage is Sweihei. Beimsoage is rijk aan boomgaarden en graanvelden en daarmee een van de weinige grote akkerbouwgebieden in Issel.

Landschap[]

Akkers nabij Tessem

Oast-Hlej

Beimsoage heeft in het westen heuvelachtige landschappen met smalle dalen, zoals typisch voor Issel, maar de oostkust is aanmerkelijk vlakker. Licht glooiende akkers en bosgebieden kenmerken hier het landschap. Ook het noorden is relatief vlak. De vruchtbaarste gronden bevinden zich in het noordoosten. Rond Sweihei wordt het landschap verstoord door glastuinbouwgebieden, die 's nachts een oranje schijnsel over stad en omgeving uitstralen. De stroming langs de kusten is minder sterk dan aan de westelijke eilanden, zodat er minder afslag is en er gerieflijke zandstranden zijn.

Bewoning[]

Hoewel het oosten van Beimsoage het vruchtbaarst is, bevinden de belangrijkste steden zich aan de westkust. Endeheim is de grootste en aanzienlijkste stad, maar ook Sweihei is een voorname stad. Tussen Endeheim en Sweihei liggen veel grote dorpen. Lintbebouwing trekt naar het oosten toe, over oude handelswegen die de landbouw gebieden met de steden verbonden. De moderne infrastructuur loopt voornamelijk van noord naar zuid, langs de as Sweihei-Endeheim.

De grootste steden zijn als gezegd Sweihei en Endeheim. Andere belangrijke centra zijn Tessem en Oast-Hlej, aan de oostkust. Dit zijn typische plattelandssteden: voor veel voorzieningen moeten bewoners uitwijken naar de steden in het westen. Dit betekent dat de afstanden naar het ziekenhuis e.d. soms groot kunnen zijn.

Economie[]

Beimsoage onderscheidt zich van de rest van Issel doordat er goede akkerbouwgebieden zijn en daaraan dankt het eiland vanouds zijn welvaart. Tegenwoordig zijn de meeste mensen werkbaar in de dienstensector, al is de land- en tuinbouw nog steeds goed voor een tiende van de arbeidsplaatsen. Endeheim en Sweihei hebben zeehavens.

Dialect[]

De dialecten van Beimsoage staan los van de andere Isselse dialecten en wijken daar dan ook opvallend van af. Er zijn de nodige verschillen op het eiland zelf, maar een aantal zaken zijn algemeen Beimsoags:

De w- wordt als een fj- of vj- gerealiseerd.
De y en ú zijn gediftongeerd (vgl. Ndl. ui en ij)
De -r wordt achter in de mond uitgesproken (huig-r of keel-r)

Veel Isselaars hebben moeite de dialecten van Beimsoage te verstaan. De eilanders zelf vinden het dialect een belangrijk onderdeel van hun identiteit. Veel Beimsoagers houden ook als zij Standaardissels spreken hun accent.

Advertisement