Geofictie Wiki
Advertisement

Door belasting te betalen zorgen burgers en bedrijven ervoor dat de overheid de financiële middelen heeft om hun land draaiende te houden. Belasting betalen is verplicht. Wie belasting betaalt krijgt daar meestal niet direct iets voor terug, maar uiteindelijk zorgen belastingen er wel voor dat de burgers van een land van verschillende rechten gebruik kunnen maken. Verschillende landen hebben hun eigen visie op belastingen. Op deze pagina wordt van de verschillende belastingstelsels in de op deze wiki besproken landen een kort overzicht gegeven.

Issel[]

De belasting (stuk) wordt in Issel geïnd door één instantie, it Stukarjearend, die het geïnde geld verdeelt over de federale regering en de provincies. De verdeelsleutel die hiervoor gebruikt wordt varieert en is meestal resultaat van onderhandelingen tussen de provincies en de federale regering. Het is niet altijd zo dat elke provincie evenveel krijgt, of dat de verdeling op basis van het aantal inwoners is, ook andere argumenten wegen bij deze onderhandelingen mee.

Issel kent een vlaktaks, dus het percentage belasting dat iemand betaalt is niet van zijn inkomen afhankelijk. Er is vennootschapsbelasting en inkomensbelasting, verder zijn er twee btw-tarieven.

Inkomensbelasting: 30%
Vennootschapsbelasting: 20%
BTW - algemeen: 15%
BTW - primaire levensbehoeften: 8%

Voor de inkomensbelasting is er een belastingvrije schaal van 1800 IG (à 800 euro). Deze schaal wordt soms verhoogd (inflatiecorrectie), maar dit gebeurt niet automatisch. De huidige hoogte is in 2008 vastgesteld en voorlopig wordt dit bedrag niet veranderd.

De definitie van primaire levensbehoeften is wettelijk vastgelegd. Grofweg valt al het eten en drinken onder dit tarief, maar alcoholische dranken vallen erbuiten. Er is een discussie gaande over de vraag of andere ongezonde producten, zoals snoep en vet eten, ook buiten dit BTW-tarief zouden moeten vallen.

Naast deze gewone belastingen is er nog accijns (tolstuk). In Issel wordt accijns op brandstof geheven, om zo de kosten voor het wegenonderhoud bij de gebruiker te leggen. Onder de accijnswetgeving valt ook het touristtolstuk, het visum dat iedere toerist die Issel betreedt moet aanschaffen. In Issel wordt geen accijns op alcoholische dranken of sigaretten geheven.

Advertisement