Advertisement

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36

Busanië

Busanië is gelegen in de Atlantische Oceaan. Het is een eiland ter grootte van Nederland. Er wonen slechts 34.957 mensen (november 2012) en is dus dunbevolkt. Nagenoeg alle inwoners wonen in de kleine stadjes op het eiland. De oppervlakte van het eiland is 33.000 km². Het is gelegen op 35NB en 30WL, ten westen van de eilandengroep Azoren. De samenstelling van de bevolking is 48% man en 52% vrouw. De levensverwachting is 68 jaar. Ongeveer 20% is jonger dan 19 jaar, 70% is tussen de 20 en 64 jaar en 10% is ouder dan 65 jaar. In het Vukagebergte wonen geen mensen. In de 8 steden wonen in principe alle inwoners. De andere gebieden zijn onherbergzaam, door de dichte bebossing. In de hoofdstad Globé

Natuurlijke kenmerken

Het eiland is een vulkanisch eiland. Het hoogste punt is gelegen op 5145 meter. De laatste 250 jaar is deze oude vulkaan niet actief geweest. De naam van deze vulkaan is Vuka. Deze berg is zo hoog gelegen dat er eeuwige sneeuw ligt. Dit zorgt ervoor dat de rivieren Ka, Ar en Traak gevoed kunnen worden met smeltwater. Het noordelijke deel is hoog gelegen: het Vukagebergte. Dit leidt ertoe dat er weinig bewoning is. Het klimaat is Mediterraan. Dit betekent dat het hele jaar wel neerslag valt, alleen in de zomermaanden juli en augustus valt er vrij weinig regen. Het eiland bestaat uit hooggebergte wat richting het zuiden, westen en oosten afloopt naar zeeniveau. In het zuidelijke lage gedeelte zijn uitsluitend bossen te vinden. De steden zijn gelegen aan de rivieren Ka, Ar en Traak. De bodem is basalt, het is een oud vulkanisch eiland, met daarop klei en zand. In de buurt van rivieren is de grond vruchtbaar. Daarom wonen daar de meeste mensen. Energie krijgt men met name uit zon en wind. Het hele jaar schijnt de zon veel en staat er veel wind. Er zijn verder geen bijzondere delfstoffen te vinden.

Bevolking

De inwoners, de Busaniërs, leven vooral van de landbouw. Het zijn oorspronkelijk Europeanen, die zich daar gevestigd hebben in de jaren 1500-1700. Ze leven zelfvoorzienend wat voedsel betreft. Dit komt door de gunstige klimatologische omstandigheden. De hoofdstad is gelegen in het midden van het eiland. Vijf steden liggen aan de kust en in het binnenland zijn twee steden gelegen, die in feite doorvoerhaven zijn van producten naar de steden aan de kust en ook naar de hoofdstad. De mensen leven hier vooral van bewerking van producten en ook transport van en naar de hoofdstad. Er is geen verbinding met andere eilanden in de buurt. Ook is het niet mogelijk om met het vliegtuig dit eiland te bereiken. Daarom komen hier geen toeristen.

Wat wel een voordeel is van dit eiland, is dat het gelegen is op routes van de internationale scheepvaart. Daarom worden de havensteden Mut, Kegel en Aat regelmatig bevolkt door zeelui. Zij hebben dus inkomsten uit toerisme.

Hoofdstad

De hoofdstad Globé is een bijzondere stad doordat het centrum een vierkante vorm heeft. Binnen haar grenzen is de bevolking werkzaam in de landbouw en kleinschalige industrie. Door haar geïsoleerde ligging probeert men zoveel als mogelijk zelfvoorzienend te zijn. De veeteelt, akkerbouw en mediterrane landbouw zorgen ervoor dat de bevolking in leven blijft. Ook de omringende bossen verschaffen de inwoners hout om onderkomens te bouwen. Ook de basalt ondergrond zorgt ervoor dat ook steen in voldoende mate aanwezig is. Men gebruikt dat voor het verharden van wegen. De rivier zorgt er tevens voor dat de hele stad kan worden voorzien van water door haar gunstige ligging en de rivier zorgt ook voor afvoer van afvalstoffen.

Cultuur, Wetenschap en Politiek

85% van de inwoners is Rooms-Katholiek en 15% is Protestants. Dit heeft te maken met de komst van de eerste bewoners van Europese vasteland. Deze bewoners hebben geen conflicten in het verleden veroorzaakt. Zij kunnen het goed met elkaar vinden. Er wordt niet verwacht dat dit in de toekomst wel zo zal zijn.

Er is één beroemde wetenschapper afkomstig die gespecialiseerd was in geologie: Bu Sano. Hij heeft belangrijk onderzoek gedaan naar boomringdata op verschillende plaatsen op aarde.

Een populaire sport is cricket. In elke stad is wel een cricketteam te vinden. Op de laatste dag van het jaar vindt er een toernooi plaats in de hoofdstad Globé.

Het staathoofd is momenteel president Ebolg. Het parlement bestaat uit 30 leden en er zijn 3 ministers. Landbouw, economie en Binnenlandse Zaken+Justitie. Zij vergaderen in Globé. Er zijn 3 politieke partijen in het land. Een protestantse, een katholieke en een liberale partij. De CP, KP en LP.

Het land heeft geen dienstplicht. Er zijn wel een aantal mannen per dorp of stad die opgeleid zijn om eventuele onlusten tegen te gaan. Dit is echter nooit nodig gebleken.

Milieu

Het land heeft vooral last van vervuiling langs de kust. Dit komt doordat olie aanspoelt met daarbij vaak ook zieke dieren. Op Busanië zelf zijn milieuproblemen zelden voorgekomen. Mocht de vulkaan Vuka uitbarsten dan zal er wel grote natuurschade kunnen ontstaan. Ook van de orkanen hebben de Busaniërs soms last, zij het in afgezwakte vorm. De windsnelheden zijn dan lang niet meer zo hoog als in het Caribisch gebied.

Wiki-inhoud is beschikbaar onder CC-BY-SA tenzij anders vermeld.