Geofictie Wiki
Advertisement

Het Centrum voor Culturele Samenwerking 'Jan Ylieen' is een suborganisatie van de AGL. Het C.C.S. 'Jan Ylieen', of kortweg Ylieen-Centrum, werd gesticht in 2006. In dat jaar werd duidelijk dat het Mård-Instituut, dat vanuit Karstonia zaken betreffende cultuur en milieu voor de AGL in goede banen had geleid, bovenal een Karstoniaanse instelling wilde blijven en niet wilde verhuizen naar een andere lidstaat van de AGL.

In de stad Waterburg in Kronenburg was enkele jaren eerder echter al een dépendance van het Mård-Instituut gevestigd, gewijd aan het Cultureel Erfgoed van de AGL. In 2006 werden de milieu- en cultuurtaken die het Mård-Instituut had gehad, verdeeld over het Monoghan Institute for Environment (MIE) op de Mii-Eilanden en de dépendance van het Mård-Instituut in Waterburg werd uitgebreid en begon vanaf dat moment zelfstandig te opereren als cultuurcentrum van de AGL. Het centrum kreeg de naam van wijlen de Seppisch-Kronenburgse componist Jan Ylieen.

De taken van het centrum omvatten, behalve het bijhouden van het Cultureel Erfgoed van de AGL: het promoten van individuele culturele evenementen binnen AGL-landen, het vertalen van literatuur uit de AGL-landen in de talen die binnen de AGL-gesproken worden, en het verstrekken van subsidie aan door de AGL georganiseerde culturele evenementen, wanneer het gastland van zo'n evenement zelf geen sponsors weet aan te trekken.

De eerste voorzitter van het Ylieen-Centrum was de Kronenburger Sigurd Jörgensen. Hij trad op 1 mei 2006 aan voor een periode van vier jaar, maar trad in 2009 om gezondheidsredenen een jaar eerder af dan gepland. De huidige voorzitter van het centrum is de Kronenburger Jannes Toxopeus.

Voorzitters van het C.C.S. 'Jan Ylieen'
Sigurd Jörgensen (2006 - 2009) · Kander Weeleig (2009 - 2013) · Jannes Toxopeus (2013 - heden)
Advertisement