Geofictie Wiki
Advertisement


Charles Louis Frongham (* 1926 te Nieuwburg) is een vooraanstaand Steenvers dichter en prozaïst. In de jaren ’50 gold Frongham als een literair vernieuwer en het afgelopen decennium geniet hij meer en meer de reputatie van een eminence grise van de Steenverse schrijverij. Zijn poëzie schrijft hij uitsluitend in het Steenvers, zijn proza echter in het Engels. Enkele van zijn romans zijn vervolgens door de dichteres Ana Carlota Levieulx, zijn eerdere maîtresse, in het Steenvers vertaald.

Advertisement