Geofictie Wiki
Advertisement

Dostland is een republiek gelegen op de Lundse eilandengroep (da lundske islandgrop) ten zuidwesten van Groot-Brittannië. Er wordt een Germaanse taal gesproken, het Dostisch, nauw verwant aan het Engels en het Fries. De Dostische hoofdstad is Froslau (archaïsch: Vorstleeuw), waar o.a. het beroemde barokke koninklijke paleis (nu een museum) zich bevindt.

Dostland er ein republig sytueird up da lundske islandgrop (de Lundse eilandengroep) tà soud-werst af Greot Brytannien. Do wer ein germanske spreog sprogen, da Dostisk, wo er skir kynd to da Ynglisk ond da Frisk. Da dostiske heodstydde er Froslau (arkaisk Dytsk: Vorstleeuw), wo i.a. da rogte barrokke kynglig palas (nou ein musei) hym sted.

Advertisement