Advertisement

Obi-Wan Finale - The Loop

01:54

Het Eskisch is een Indo-Europese taal, die echter niet geklassificeerd kan worden binnen de Germaanse, Romaanse, Keltische, Slavo-Baltische of Helleense talen. Aan enkele basiswoorden kan men echter duidelijk de verwantschap met andere Indo-Europese talen bemerken. Hieronder volgt een lijst met enkele Oudeskische woorden, vergeleken met Latijn en andere Indo-Europese talen.

Oudeskisch

Modern Eskisch

andere talen

ahwīts (vogel)

awits

vgl. Latijn avis

đvō (twee)

wu

vgl. Latijn due, Nederlands twee etc.

ahnma (man)

am

vgl. Latijn animus/anima

ahkres (grond)

haker

vgl. Latijn ager, Gotisch akrs etc.

Grammaticale inleiding

Het Eskisch kent net zoals vele andere talen naamvallen: nominatief, accusatief, genitief, datief en instrumentalis. De woorden worden onderverdeeld in vier genera: mannelijk, vrouwelijk, concretum en abstractum. Een karakteristieke eigenschap van het Eskisch is het gebruik van zeven zgn. stamklanken: elk substantief is geënt op één van de zeven stamklanken: A en T (mannelijke woorden), O en S (vrouwelijke woorden), E en U (concreti) of K (abstracti). In sommige gevallen is de stamklank in de nominatief weggevallen, zoals am, man, waarvan de stam mA- is. Ook in mana, vrouw en ttu, huis zijn de oorspronkelijke stamklanken O en S niet meer terug te vinden in de nominatief, echter wel in andere naamvallen: het zinnetje 'voor de vrouw des huizes' (datief + genitief) wordt vertaald als "mano ttis".

Woordenschat

Telwoorden

De telwoorden van nul tot tien in het Eskisch zijn:

sir

nul

edo

één

wu

twee

ttiri

drie

beror

vier

pek

vijf

si

zes

sam

zeven

att

acht

nam

negen

tes

tien

Wiki-inhoud is beschikbaar onder CC-BY-SA tenzij anders vermeld.