Geofictie Wiki
Advertisement

Fhernoas is een koninkrijk op het schiereiland Tir Ingartlo. Het is het grootste land, en de taal - Sulþorna - is de lingua franca van Tir Ingartlo. De inwoners van Fhernoas worden Trisphernoris genoemd. De hoofdstad van het Fhernoase Koninkrijk is Sir Phordeir Varsachra (kortweg Sir Phordeir). Door expansie heeft het Fhernoase rijk ook andere volkeren opgeslokt. Veruit de grootste minderheid in het rijk zijn de Mlingaler (Slþ. Melindoris), sprekers van het Foldalen - een verwante taal aan het Sulþorna. De bekendste zin uit de rijke Sulþornaanse literatuur is de eerste zin van het zevende hoofdstuk van het Fhernoase scheppingsverhaal. Die zin luidt: Sir Sicheir þor Madrigek cocrost sir sindeþan evoidiasveþan. wat zoveel betekent als Sicheir (godin van de Bliksem) doorkliefde Madrigen (de Boom) op het eerste uur. In Foldalen luidt deze zin: Fecheir Mrigener argwasinda iwedied fendedir.

Advertisement