Geofictie Wiki
Advertisement

Hélène Sarche-Kezt 1967- Ilja Romaans politica (FNIR), was tussen 2009 en 2011 Ilja Romaans zaakgelastigde in Kronenburg en werd in december 2011 (onverwacht) benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken. Vanaf 2013 was zij minister van Binnenlandse Zaken. Sinds 2014 is ze directrice van het Monoghon Institute for the Environment, het milieuinstituut van de AGL.

Advertisement