Geofictie Wiki
Advertisement

Samenwerkende partijen[]

ACD, ALIA, LIP

Ministers[]

 • Algemene Zaken: Constantinus Singularior (ALIA)
 • Binnenlandse Zaken, Integratie en Toerisme: Quirantus Francentus (ACD)
 • Buitenlandse Zaken, AGL en Defensie: Restatia Iovi (LIP)
 • Economische Zaken: Janus Ecclaneus (LIP)
 • Financiën: Rolanus Taelato (ALIA)
 • Justitie: Riëlla Aestotulus (ACD)
 • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Wilhelmus Equo (ALIA)
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Cevilla Quiranes (ACD)
 • Sociale Zaken: Marcus Scutum (LIP)
 • Volksgezondheid, Sport en Welzijn: Aulus Taeronus (ALIA)
 • Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Verkeer, Waterstaat en Milieubeheer: Cornelius Flavellus (ACD)
Advertisement