Geofictie Wiki
Advertisement

Vlagkronenburg.png

Het koninkrijk Kronenburg is een constitutionele monarchie in Noord-Amerika, gelegen in de nabijheid van de Amerikaanse staten New York (Long Island), Connecticut, Rhode Island en Massachusetts. Op 1 januari 2016 had Kronenburg iets meer dan 9,4 miljoen inwoners, die verspreid wonen over ca. 6571 vierkante kilometer. Staatshoofd is sinds 24 september 2010 koning Ernst I Frederik.

Het Koninkrijk Kronenburg bestaat per 1 januari 2016 uit vier gelijkwaardige Elementen: het moederland Kronenburg (bestaande uit zestien gemeentes waaronder de overzeese gemeente Nieuw-Stavoren), West-Cod, de Kronenburgse Maagdeneilanden, en de Witte Eilanden.


Geschiedenis[]

Zie Geschiedenis van Kronenburg voor het hoofdartikel over dit onderwerp
Zie Geschiedenis van het Moderne Kronenburg voor het hoofdartikel over dit onderwerp

Het koninkrijk Kronenburg werd in 1649 gesticht na het failliet van de Republiek Nieuw-Friesland (1627 - 1644). Willem Frederik van Nassau-Dietz werd uitgenodigd koning te worden, maar ofschoon hij accepteerde, duurde het tot het eind van de achttiende eeuw voordat er een koning daadwerkelijk voet op Kronenburgse bodem zette. Tot 1834 bleef Kronenburg in personele unie verbonden met Nederland; in dat jaar besteeg de derde zoon van koning Willem IV (I in Nederland) de Kronenburgse troon als koning Alexander I.

De geschiedenis van Kronenburg is internationaal vooral bepaald door de relaties met de buren: de Verenigde Staten van Amerika. Deze hebben herhaaldelijk geprobeerd Kronenburg als staat te annexeren, voor het laatst tijdens de tweede wereldoorlog, toen de Verenigde Staten Kronenburg bezetten nadat Kronenburg ten prooi was gevallen aan een nationaal-socialistisch regime.

Na de hernieuwde onafhankelijkheid in 1947 bleef Kronenburg decennialang een gesloten land. Slechts mondjesmaat trad het toe tot internationale organisaties zoals de Verenigde Naties (1973), de OAS (1984), de Commonwealth of Nations (1989) en de AGL (1999). Er is in Kronenburg al enkele jaren een discussie gaande over toetreding tot de NAVO. In juni 2011 was Kronenburg vertegenwoordigd op de conferentie in Purikali, de hoofdstad van het koninkrijk Kaupelan, naar aanleiding van een mogelijke toetreding van Kronenburg tot de op dat moment opgerichte internationale organisatie FICT; het standpunt van de huidige regering luidt echter dat Kronenburg voorlopig niet zal toetreden tot die organisatie.

Demografie[]

Bevolkingsopbouw[]

De basis van het Kronenburgse volk bestaat uit afstammelingen van Groningse en Friese kolonisten, die in de zestiende en zeventiende eeuw op de eilanden voor de Noord-Amerikaanse kust terechtkwamen. In de achttiende eeuw kwam daar een groep Scandinaviërs bij, hoofdzakelijk Denen. Het beleid van koning Willem IV (I in Nederland) leidde tussen 1815 en 1830 tot de eerste grote toename van Nederlandse immigranten. In de decennia die volgden, kwamen er uit heel Europa steeds kleine groepen van verschillende nationaliteiten bij; de meesten reisden echter door naar de Verenigde Staten, waar op dat moment een soepeler immigratiebeleid heerste dan in Kronenburg. Na de tweede wereldoorlog kwam er een volgende grote groep Europeanen, waaronder weer veel Nederlanders, naar Kronenburg. In het algemeen is Kronenburg echter bijzonder streng met het opnemen van immigranten.

Talen[]

De officiële taal is Nederlands, sinds koning Willem IV (I in Nederland) dat bij wet vastlegde. Op straat wordt echter Kronenburgs gesproken, een West-Germaanse taal, afgeleid van Fries en Nedersaksisch, dat zich ten westen van de oceaan op een eigenzinnige manier heeft ontwikkeld. De regering van minister-president Ernst-Piter Strikwerda was van plan om het Kronenburgs in 2012 officiële status te geven, waarbij het Nederlands gereduceerd wordt tot ambtelijke taal. In 2011 werd aangekondigd dat de invoering van het Kronenburgs vertraging heeft opgelopen, onder andere doordat lesmethoden nog niet naar tevredenheid voltooid zullen zijn in 2012. De taal zal daarom waarschijnlijk op zijn vroegst een jaar later, in 2013, worden ingevoerd.

Religie[]

Zie Religie in Kronenburg voor het hoofdartikel over dit onderwerp

Een staatskerk is er niet in Kronenburg. 56% van de inwoners is Evangelisch Luthers, en in het algemeen wordt er van de regerend monarch verwacht dat hij dat ook is: de vorige kroonprins, prins Alexander Casimir, verloor zijn rechten op de troon toen hij toch met zijn verloofde wilde trouwen, de oosters-orthodoxe prinses Xenia Petrović Njegoš.

27% van de Kronenburgers is Rooms-Katholiek, 8% is Anglicaans en 7% Joods. 2% hangt andere geloven aan. In Kronenburg geldt dat iedereen in principe een kerkgenootschap aanhangt, al dan niet praktiserend; dit geldt ook voor bijvoorbeeld socialisten en communisten. Kronenburg heeft vrijheid van godsdienst, waardoor het elke splintergroepering vrij staat om zich bij de regering aan te melden als religieuze instantie, waar je je als burger bij kunt inschrijven. De weigering van de atheïstische en agnostische gemeenschappen in Kronenburg om zich als religie te laten registreren, zorgt ervoor dat de officiële cijfers van kerkelijkheid waarschijnlijk erg vertekend zijn.

Zaken als burgerlijke stand, doop, huwelijk en uitvaart worden doorgaans door de kerk geregeld. Er bestaat in Kronenburg geen burgelijk huwelijk; de staat accepteert kerkelijke huwelijken als officiële verbindtenis. De huwelijken van atheïsten die zich niet laten trouwen bij een officieel geregistreerde kerk, worden dus niet erkend.

Bestuurlijke indeling[]

Sinds 2016 is Kronenburg opgedeeld in zestien gemeenten:

naam hoofdstad inwoners oppervlakte bev.dichtheid burgemeester sinds
Alexanderstad Alexanderstad 2.378.341 t.b.d. t.b.d. Maud Heirens (v) 2012
Bredenburg Bredenburg 267.494 t.b.d. t.b.d. Wia MacIntyre-Leemkuil (v) 2016
Dietzland Portus Regius 341.154 568,88 km2 599,69 inh/km2 Margit Graeff-Ahlstrand (v) 2012
Friescheburg Friescheburg 1.471.291 t.b.d. t.b.d. Wojciech Jędrzejewicz 2016
Groningen Groningen 153.895 t.b.d. t.b.d. Erwin Ruwaard 2011
Hinte Hinte 308.546 t.b.d. t.b.d. Nantko Snyder 2016
Jaltadaburg Jaltadaburg 445.421 t.b.d. t.b.d. Donald van der Tuuk 2016
Koninginneland Marianne 715.047 t.b.d. t.b.d. Hans-Peter Thollius 2008
Markenland Denestad 351.681 619,94 km2 567,28 inh/km2 Roxette Dinkla-Buhl (v) 2015
Nieuw-Stavoren Fort Nieuw-Stavoren 7.732 378,66 km2 20,42 inh/km2 Olaf Dokter 2010
Oosterland Oosterland 454.166 711,69 km2 638,15 inh/km2 Ed Aarts 2007
Oranjewijk Oranjewijk 448.281 1.320,94 km2 339,37 inh/km2 Klaas Heinrichs 2008
Oud-Kronenburg Noordeinde 885.831 t.b.d. t.b.d. Lena Ewen (v) 2012
Waterland Waterburg 600.814 t.b.d. t.b.d. Ed Aarrestad 2013
Westerland Aalburg 383.701 t.b.d. t.b.d. Eilard Winchester 2016
Westerpoort Westerpoort 205.681 t.b.d. t.b.d. Rosalee Parker-Bennema (v) 2016

Daarnaast zijn er de drie overige elementen:

naam hoofdstad inwoners oppervlakte bev.dichtheid gouverneur d.k. sinds voorz. ministerr. sinds
de Maagdeneilanden Frederiksbaai 16.884 Ditmar Bosman van Hoogeveen 2006 Frank Hausgaard 2014
West-Cod West-Cod 103.399 126,88 km2 814,94 inh/km2 Willebrord Nyenhuus 2016 Hylke Fopma Tadema 2016
de Witte Eilanden West-Markt 22.451 Anna Nielsen-Fraeijlema (v) 2002 Margreet Rietdekker (v) 2013

Economie[]

Omdat Kronenburg een klein land is, waar niet bijzonder veel belangrijke natuurlijke grondstoffen gedolven kunnen worden, hangt een groot deel van de economie af van toerisme en de kansspelenindustrie, waardoor Kronenburg ook wel bekend staat als het Monaco van Noord-Amerika. Daarnaast zijn er een aantal verwerkende industrieën gevestigd in Kronenburg; het land voert chemische en technologische producten uit, levensmiddelen en enkele grondstoffen. 7,3% van de beroepsbevolking is werkzaam in de landbouw, 23,8% in de industrie en 68,9% in de dienstensector. De Kronenburgse Gulden is sinds de negentiende eeuw de officiële munt van het land.

De economische crisis heeft Kronenburg in 2007 en 2008 hard getroffen; net als in de Verenigde Staten kreeg de huizenmarkt rake klappen. Een economisch reddingspakket van minister Etto Reer van financiën heeft de vrije val waarin de Gulden verkeerde, weten te remmen; van de waarde van bijna een halve euro, vijf jaar geleden, is nu echter nog nauwelijks iets over.

Politiek[]

Zie Politiek van Kronenburg voor het hoofdartikel over dit onderwerp

Koningen van Kronenburg[]

Kronenburg is een constitutionele monarchie met erfopvolging. In Kronenburg geldt een semi-Salische opvolgingswet, die bepaalt dat alleen zoons hun vader mogen opvolgen, tenzij er in de familie binnen drie graden geen wettige mannelijke pretendent te vinden is. De regerende monarch behoort tot de protestantse (evangelisch-lutherse) tak van de familie Habsburg-Lotharingen, die afstammen van prins Ernst, de echtgenoot van wijlen koningin Marianne.

De wetgevende en uitvoerende macht[]

Sinds de grondwetswijziging van 1981 bestaat de uitvoerende macht uit de Oostkamer, die bestaat uit de minister-president en de ministers. De wetgevende macht wordt gevormd door de Noordkamer (de kamer van afgevaardigden; 175 leden) en de Zuidkamer (de senaat; 81 leden); wetten moeten te allen tijde echter ook door de koning worden ondertekend om van kracht te worden. Volgens de grondwet mag de koning dit weigeren, maar de huidige koning Ernst I Frederik noch zijn vader koning Alexander IV Lodewijk voor hem maakten gebruik van dit recht.

De minister-president[]

De functie van minister-president bestaat in Kronenburg pas sinds 1981; daarvoor zat de koning de regering voor. Minister-president van Kronenburg waren:

# minister-president begin termijn einde termijn partij coalitie
1 Nicolaas Veldtman 6 februari 1981 1 februari 1985 CGU CGU
1 februari 1985 3 februari 1989 CGU + LKP
2 Sander Opland Falting 3 februari 1989 5 februari 1993 LKP LKP + PSV
5 februari 1993 7 februari 1997 LKP + PSV
7 februari 1997 2 februari 2001 LKP + PSV
3 Johan Achterberg 2 februari 2001 15 mei 2001 PSV PSV + PvG + DPG
Anton Wolff ad interim 15 mei 2001 3 augustus 2001 LKP interimregering
4 Sonja Brahms 3 augustus 2001 1 februari 2002 LKP LKP + PvG + DPG add interim, maar met volle bevoegdheid
1 februari 2002 3 februari 2006 LKP + PvG (+ DPG tot 2004)
3 februari 2006 30 augustus 2007 LKP + PvG + NCD
Annemarie Torringa-Haraldson ad interim 30 augustus 2007 1 februari 2008 LKP interimregering
5 Ernst-Piter Strikwerda 1 februari 2008 4 mei 2011 PSV PSV + PvG + PU
6 Hans Dankert 4 mei 2011 6 februari 2015 PvG PvG + ROOS!
6 februari 2015 PvG + ROOS!

Zie ook: Kronenburgse ministers

Voormalige ministers presidenten die nog in leven zijn, zijn:

  • Anton Wolff (*1935)
  • Sander Opland Falting (*1941)
  • Sonja Brahms (*1942)
  • Annemarie Torringa-Haraldson (*1954)
  • Ernst-Piter Strikwerda (*1955)

Verkeer en vervoer[]

Het openbaar vervoer is in Kronenburg beter ontwikkeld dan in andere westerse landen. Vanwege de beperkte ruimte tussen de twee grootste steden, Alexanderstad en Friescheburg, zijn er daar weinig grote autowegen, maar des te meer trein-, tram- en metrolijnen, waarvan doordeweeks ook gretig gebruik wordt gemaakt door de werkende Kronenburger. Treinen rijden vanuit de hoofdstedelijke agglomeratie alle kanten uit: bijna alle plaatsen op de drie grote eilanden zijn per trein of (snel-)tram bereikbaar. Men plant de bouw van een spoorbrug vanuit Oosterland via het eiland Engelbert naar Zurich, op Koningin Annaland.

Tussen de eilanden varen met grote frequentie veerdiensten, en ook de verbindingen met het Amerikaanse vasteland worden per regelmatige veerdienst onderhouden. Bij Alexanderstad ligt de internationale luchthaven Prins Ernst; verder bestaan er enkele kleine regionale vliegveldjes en maakt men in het waterrijke Kronenburg graag gebruik van watervliegtuigen.

Media[]

Televisie en radio[]

Kronenburg heeft drie door de overheid gesubsidieerde televisiekanalen (RTK1, RTK3 en RTK-Kunst) en zes bijbehorende radiokanalen. RTK1 en RTK3 kwamen eind 2006 in opspraak toen ze genoemd werden in een reeks van media die, om het hoofd boven water te houden in de steeds verder digitaliserende wereld, sinds 1999 jaarlijks forse bijdragen hadden ontvangen van binnen- en buitenlandse bedrijven die in ruil hiervoor in een minder kwaad daglicht gesteld werden. De tweede Oostkamer onder Sonja Brahms beloofde de Noordkamer naar aanleiding hiervan dat de al lang geplande hervorming van de staatsomroep maar eens doorgang moest vinden, maar voordat de verantwoordelijke minister Fraeijlema hiervoor een gedegen plan had ontworpen, viel de regering. Er is dus verder nog niets gebeurd op dit terrein.

Kronenburg heeft een hele serie Nederlandstalige commerciële omroepen, waarvan een aantal alleen regionaal uitzendt. Onder deze omroepen bevindt zich RTK2, dat zich in 1994 aan de staatssteun onttrok. Andere commerciële omroepen zijn Corona en het recent opgerichte kanaal van de bekende Kronenburger Oscar A. Ottendorf Okrilla, O3.

Dagbladen[]

Het oudste dagblad van Kronenburg is de Kronenburger Bode, waarvan het eerste exemplaar in 1744 van de pers rolde, maar ook Dagbladet af Dansted (1756), de Friescheburgsche Courant (1803) en de Nieuwe Oosterlandsche Courant (1894) hebben al decennia lang een overwegend goede reputatie. Krantenconcern SwaBo (in 1919 opgericht door Foppe Swabedissen en Hans-Jan Bottema), dat tegenwoordig de Friescheburgse Courant, de Nieuwe Oosterlandse Courant, maar ook It Kronenbörgsk Nysblad (nieuws in het Kronenburgs, sinds 2002) en enkele regionale bladen in bezit heeft, was echter betrokken in het mediaschandaal dat eind 2006 aan het licht kwam (zie boven). Een zelfstandig verschijnend blad met een overwegend christelijk-conservatieve inslag is tot slot het Binnenlands Dagblad (1948).

Kunst en cultuur[]

Zie Cultuur in Kronenburg voor het hoofdartikel over dit onderwerp

Aardigheden en eigenaardigheden[]

Zie Kronenburgse gewoonten voor het hoofdartikel over dit onderwerp

Kronenburgse Tijd[]

In Kronenburg en in de Kronenburgse overzeese gebiedsdelen geldt de Kronenburgse Tijd (KBT). Deze loopt 4,5 uur achter op UTC. Kronenburg kent geen zomertijd.

Links[]

Homepage van Kronenburg

Lidstaten van de Aardse Geofictieve Liga (sinds 4 maart 2018)
Vlagchimor.png ChimorVlagilederomanhe.png Île de RomanheVlaginsulantis.png InsulantisVlag issel.png IsselVlag Kanaaleilanden 1825-1999 en 2005-.png KanaaleilandenVlagkarstonia.png Karstonia
Vlagkronenburg.png KronenburgVlagpalana.png PalanaVlagpannonie.png PannoniëVlagseppie.png SeppiëVlag van Voskië.png Voskië
Advertisement