Geofictie Wiki
Advertisement

De Isselse media voorzien in de nieuwsbehoefte van de Isselse bevolking, maar bieden daarnaast ook amusement, verdieping en achtergronden. In Issel geldt persvrijheid.

Toonaangevende kranten[]

Van belang zijn de landelijke dagbladen. Deilik Bó, die ook op zondag verschijnt, is de populairste. Deze krant geeft veel aandacht aan sport en entertainment. De meeste intellectuelen worden liever gezien met Dendeigar Anmoarn, een kritische kwaliteitskrant die veel aandacht heeft voor kunst, wetenschap en politiek. Het wat conservatievere Ryksbladin heeft een goed economisch katern en geeft veel aandacht aan levensbeschouwelijke debatten, zonder zelf een stroming te willen vertegenwoordigen. Verder zijn er kleinere landelijke dagbladen die vaak wel vanuit een zekere levensbeschouwing werken, zoals het orthodox-protestantse Islar Woard en het doopsgezinde Anlit.

Behalve landelijke dagbladen zijn er ook regionale dagbladen. De veelgelezen provinciale dagbladen zijn eigendom van het concern waar ook Deilik Bó bij hoort. De linkse stadskrant van It Ton, Damlin, wordt ook buiten de stadsgrenzen gelezen en hoort niet bij enig concern.

Naast de dagbladen zijn er weekbladen en maandbladen. Het meestgelezen weekblad is In den Wike, dat vooral populair is omdat het de programmagids van tv en radio bevat. Het blad gaat verder in op actualiteiten en is breed georiënteerd. Een ander weekblad is Af al Oai, dat vooral de politiek en de kunsten volgt. Verder zijn er gespecialiseerde weekbladen zoals By Boka (over literatuur) en Sokrates (over filosofie).

Radio en televisie[]

De Isselse radio en televisie bestaat uit een gesubsidieerde publieke omroep en een aantal commerciële stations.

Publieke omroep[]

De publieke omroep heeft drie netten. De eerste twee, Isl-1 en Niske, zenden in het gehele land hetzelfde uit en bieden vooral verdiepende programma's, sport en televisieprogramma's voor minderheden. Debatprogramma's zijn ook populair. Het derde publieke net, Nysbelijt, heeft per provincie een deels eigen programmering. Dit net wordt ook gebruikt voor de landelijke journaals, bij noodgevallen en voor speciale evenementen. Het is dus een combinatie van een regionale zender en een landelijke nieuwszender.

Op de radio beschikt de landelijke omroep over drie kanalen, waarvan het eerste vooral voor nieuws en actualiteiten wordt gebruikt, het tweede voor klassieke muziek, experiment en jazz en het derde voor moderne popmuziek (en dan met name die muziek die bij de commerciëlen niet wordt gedraaid). Verder heeft elke provincie nog zijn eigen gesubsidieerde radio-omroep.

Omdat de overheid deze publieke omroep subsidieert, zijn er bepaalde beperkingen. Zo mogen er geen kerkdiensten worden uitgezonden en mogen er ook geen expliciet katholieke, joodse of anderszins religieuze programma's worden vertoond. Hier is wel kritiek op, omdat de publieke omroep zo geen goede afspiegeling van de samenleving is: je zou bijna vergeten dat Issel een religieus land is. Een veelgehoord verwijt is dat de publieke omroep atheïstisch is, wat zou betekenen dat er wel degelijk een levensbeschouwing wordt uitgedragen. Vooralsnog heeft de politiek geen goed antwoord op deze kritiek. In discussies wordt nogal eens naar het Nederlandse omroepbestel verwezen, maar navolging heeft het Nederlandse voorbeeld nog niet.

Commerciële radio en televisie[]

De commerciële radio en televisie beschikt over zes televisienetten en een groot aantal radiostations. Belangrijke speler op de markt is Lukra, een productiebedrijf dat drie netten beheert. Zoals overal richt de commerciële radio en televisie zich vooral op de voor reclamemakers interessantste doelgroepen en zijn de programma's zelden intellectueel uitdagend of artistiek.

Advertisement