Geofictie Wiki
Advertisement

Dit is het nieuws van 2011 (vierde kwartaal).

Kijk hier voor het nieuws van 2011 (derde kwartaal).

Kijk hier voor het nieuws van 2012 (eerste kwartaal).

Oktober[]

 • 7: In It Ton wordt een speciaal bier gepresenteerd dat de zes Isselse brouwers gezamenlijk hebben gebrouwen ter ere van de AGL (It Ton is dit jaar immers culturele hoofdstad). In het bier zijn mouten uit verschillende AGL-landen verwerkt, waaronder ook tarwe, en Kronenburgse hop (die opvallend aromatisch is). Het AGL-bier zal nog de gehele maand in verschillende Tonse cafés verkrijgbaar zijn. Het wordt door It Neh naar andere lidstaten gedistribueerd.
 • 15: In Issel gaan in Langheul, Endeheim en It Ton mensen de straat op in verband met de actie "Occupy". In Langheul wordt de binnenplaats van het beursgebouw bezet. De politie komt overeen dat de demonstranten daar het weekend mogen doorbrengen, maar dat er na het weekend een andere plek moet worden gezocht.
 • 17: Na een rustige ontruiming van de binnenkoer van het beursgebouw van Langheul slaat een klein groepje demonstranten zijn tenten op in het stadspark aan de Nora.
 • 19: Op zijn verjaardag maakt koning Hirn-Jan IV bekend dat hij het voorbije jaar getwijfeld heeft over de invulling van zijn koningschap en de erfopvolging, maar dat hij nu hernieuwd vertrouwen heeft in de toekomst. Hij bedankte het Isselse volk voor de gegeven steun.
 • 19: In Kronenburg wordt een piratenpartij (KPP) opgericht. Net als in andere landen komt de KPP op voor de digitale rechten van de burger.
 • 31: De volksrepubliek Palana erkent de Nationale Overgangsraad in Libië als wettelijke vertegenwoordiger van het Libische volk, dat heeft vanmorgen de Palaanse minister van buitenlandse zaken P.J. Soka officieel gemeld bij de Verenigde Naties in New York.

November[]

 • 2: De Kronenburgse publieke omroepen worden allemaal te koop gezet. Minister Marianne Fraeijlema van verkeer en communicatie hoopt de zenders in 2012 en 2013 verkocht te zullen hebben. De zenders maakten al jaren geen winst meer, met name na een mediaschandaal in 2006 waarbij alle publieke kanalen (RTK1, RTK3 en RTK-Kunst) waren betrokken. De verkoop van de publieke omroepen betekent een definitief einde aan de door de overheid gesubsidieerde media in Kronenburg. Onder de geïnteresseerden om één of meer zenders te kopen bevindt zich de Kronenburgse mediamagnaat Oscar A. Ottendorf Okrilla, die al enige televisiezenders heeft.
 • 3: Een verwarde man richt schade aan bij het Langheulse Occupy-kamp en probeert mensen te verwonden. Hij wordt door de bezetters vastgegrepen en vastgebonden. Het incident krijgt veel aandacht in de Isselse media en is voor tegenstanders van Occupy aanleiding om het protest als "gewelddadig" weg te zetten.
 • 8: De Kronenburgse staatssecretaris van Amerikaanse Zaken, Barbara Taffijn-Åsby, is naar Chimor gereisd om te praten over het uitleveringsverzoek dat Chimor aan Kronenburg deed inzake de notoire drugsdealer Nestor Garda, die in het Kronenburgse plaatsje Treurgat werd gearresteerd en die nu een proces afwacht voor het dealen van drugs en het verblijven in Kronenburg zonder geldige verblijfsvergunning. Tussen Kronenburg en Chimor bestaan echter geen uitleveringsverdragen en als er een uitlevering plaatsvindt, is dat pas na het Kronenburgse proces, dat op z'n vroegst in januari 2012 zal beginnen.
 • 8: Aris Af Hemme, parlementslid voor FT-1, overlijdt vrij plotseling. Zijn plaats wordt volgens het kiessysteem ingenomen door Bart Modet, die eerder nog in opspraak was omdat hij een overstap naar IIP zou hebben overwogen.
 • 22: RagnaRrökk, een Iljaromaans investeringsbedrijf dat geleid wordt door de Iljaromaanse oud-premier Pascal Rrokk, heeft een bod gedaan op de Kronenburgse publieke omroepen RTK1 en RTK3. RagnaRrökk hoopt deze kanalen te kunnen gebruiken om zijn eigen programma's beter te kunnen verspreiden. Sommige van deze programma's worden opgenomen op de Kronenburgse Maagdeneilanden. De Kronenburgse minister van communicatie, Marianne Fraeijlema, heeft laten weten het bod in overweging te nemen.
 • 25: Koning Hirn-Jan IV wordt onwel tijdens de Heirinsdreit. Hij wordt ter plaatse opgevangen en kan na een glaasje water en wat suiker de zaal alweer betreden, onder luid applaus van de aanwezige politici.

December[]

Storm.JPG
 • 8: Zware stormen teisteren de kusten van Issel. De havens van Neiste en Ny-Nesse worden afgesloten om overstromingen te voorkomen. In It Ton waait de grote kerstboom die in het centrum is opgetuigd de Isselse zee in.
 • 10: Door de kustwacht wordt de kerstboom van It Ton opgevist ter hoogte van Marshefa.
 • 13: Koningin Arna-Lotta beëdigt in Prisce een nieuwe Seppische regering, die onder leiding staat van Faus ei Laaix. Het is een "grote coalitie", bestaande uit de PfC en de Arbeiderspartij.
 • 15: De Kronenburgse prins Willem Lodewijk, de jongste broer van koning Ernst Frederik, heeft zich verloofd met de Karstoniaanse prinses Lovisa. Wanneer het paar gaat trouwen is nog niet bekend. Hoewel er van de beide koninklijke huizen nog geen officieel bericht is vernomen, hebben diverse Karstoniaanse en Kronenburgse kranten het nieuws vandaag op de voorpagina staan. Sommigen vermoeden dat het paar het nieuws zelf aan de pers verkocht heeft.
 • 18:De AGL-conferentie wordt gehouden in Corille. De discussie gaat met name over de rechten en plichten die bij het AGL-lidmaatschap horen. Issel en Seppië dringen erop aan dat het Verdrag van Corille beter wordt nageleefd. Verder zal er worden gewerkt aan een aanpassing van het Verdrag van Aralethe, zodat de verplichtingen die lidstaten hebben eenduidiger worden vastgelegd.
 • 20: De AGL heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de kerncentrales in de lidstaten. Dit rapport is besproken tijdens de conferentie. In Issel is bezorgd gereageerd op het rapport, dat weliswaar positief was over de Isselse centrales, maar toch kanttekeningen plaatste bij de grote centrale in Ny-Nesse, die pal aan zee ligt en bovendien wordt omsloten door dichtbevolkt gebied. Voor coalitiepartij adW is dit aanleiding om opnieuw vragen te stellen over het behoud van deze centrales. Afschaffing van de kerncentrales is deel van het partijprogramma, maar adW leverde dit punt in bij de coalitieonderhandelingen.
 • 23: Op de laatste dag voor het winterjoelreces reageert de Isselse premier Lise Berr ontwijkend op vragen over spanningen binnen de coalitie, die zijn ontstaan door de principiële houding van adW over kernenergie. adW zocht eerder deze week de media op met een petitie om de kerncentrale van Ny-Nesse binnen acht jaar te sluiten (wat volgens veel kenners onmogelijk is, tenzij Issel z'n energie uit de omliggende landen zal gaan betrekken).
 • 24: In Issel begint het Wyntarjúl, dat nog tot zes januari zal duren.
Advertisement