Geofictie Wiki
Advertisement

Dit is het nieuws van 2013 (derde kwartaal).

Kijk hier voor het nieuws van 2013 (tweede kwartaal).

Kijk hier voor het nieuws van 2013 (vierde kwartaal).

juli[]

 • Île de Romanhe wil financiële ondersteuning aanvragen bij o.a. de AGL-Investeringsbank om de schade van de vulkaanuitbarsting te helpen herstellen.
 • 1: Premier Bonamy van Île de Romanhe treedt af ten gunste van oud-premier Keztil-Surt en wordt zelf minister van buitenlandse zaken.
 • 11: In een actie tegen corruptie is de Voskische politie het ministerie van financiën binnengevallen. Enkele ambtenaren en ook oud-minister Majyģiuz werden gearresteerd.
 • 12: Het parlement van Île de Romanhe heeft deze week een wet aangenomen die de doodstraf in het land zal afschaffen.
 • 14: In Kronenburg is een verwarde man met een auto de regeringsvleugel van het parlement binnengereden.
 • 16: De regering van Île de Romanhe deelt het standpunt van Kronenburg over de toelating van Voskië tot de AGL niet.
 • 17: De Voskische minister van buitenlandse zaken wil de Kronenburgse consul om opheldering vragen over het voornemen van Kronenburg om tegen een volwaardig lidmaatschap van Voskië van de AGL te gaan stemmen op de komende AGL-Conferentie.
 • 19: Prins Edmund, de Karstoniaanse man van de Seppische koningin Arna-Lotta, is de afgelopen week zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk.
 • 23: Tijdens de 52ste AGL-Conferentie die vandaag in de Norlandse stad Hy gehouden werd, is Voskië als elfde lidstaat toegetreden. De Voskische delegatie vroeg in eerste instantie om verlenging van het geassocieerde lidmaatschap, omdat ze niet helemaal overtuigd was van het belang dat de AGL voor het land zou hebben, maar na enkele onderonsjes achter de schermen met o.a. Issel en Chimor zette de delegatie haar verzoek om in de aanvraag van het volwaardig lidmaatschap. Vanwege de initiële aarzeling door Voskië onthielden Chimor, Kronenburg en Seppië zich uiteindelijk van stemming over de toetreding. Voor Kronenburg speelden financiële bezwaren (zie 28 juni) ook nog mee.
 • 24: De Kronenburgse krant De Kronenburger Bode vindt dat Voskië de AGL is 'ingekocht' door Issel en Chimor.
 • 25: De Karstoniaanse krant Den Karstonienska Tidning af Nederländerna bericht over de AGL-Conferentie en vraagt zich af of het arme Voskië een bijdrage kan leveren aan de AGL.
 • 25: De Voskische premier Apavia oogst in eigen land lof voor haar optreden tijdens de AGL-Conferentie.
 • 26: Mr. Bautasars Vazdz wordt namens Voskië rechter bij het AGL-Hooggerechtshof.
 • 29: Bij een inzamelingsactie in Kronenburg voor Île de Romanhe vanwege de vulkaanuitbarsting aldaar, wordt meer dan 98 miljoen gulden opgehaald.
 • 30: De voormalige Voskische kroonprins Hugo brengt een bezoek aan de stad Rāģidz, nadat de wet die leden van de koninklijke familie sinds 1996 verbood Voskië te bezoeken, op 17 mei jl. werd afgeschaft.
 • De Karstoniaanse filmindustrie verkeert in een crisis. Een verklaring hiervoor ligt mogelijk in het feit dat 's lands bioscopen in handen van twee grote bedrijven die voornamelijk Amerikaans werk distribueren. Maar ook het aantal bioscopen is sterk verminderd en op hogescholen is het aantal plaatsen voor de opleiding tot regisseur en filmtechnicus door bezuinigingen in de afgelopen jaren gedaald.

augustus[]

 • 15: Vanmorgen om 10:00 uur (lokale tijd), op het Eénheidsplein in Jolka, is de 68ste verjaardag herdacht van het einde van de Tweede Wereldoorlog met een militaire parade en feestelijke optochten.

september[]

 • 10: De Kronenburgse minister van buitenlandse zaken Schydtz bezoekt Voskië in een poging de relaties tussen beide landen te verbeteren.
 • 13: Kronenburg draagt het Huis van Financiën in Friescheburg voor voor de AGL-Erfgoedlijst.
 • 16: De Voskische regering stelt de datum van de volgende reguliere parlementsverkiezingen vast op 22 december 2013.
Advertisement