Geofictie Wiki

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

  • huidigvorige 24 jul 2013 07:17Dulminis overleg bijdragen 558 bytes +558 Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Norland''' is een eilandengroep in de zuidelijke Atlantische Oceaan, voor de kust van Argentinië. De archipel werd in 1739 ontdekt door Jean-Baptiste Lozier Bou...'