Geofictie Wiki
Advertisement

Vanuit de Súdhefa naar de Pólstjurk

Ny-Nesse is een middelgrote stad in de Isselse provincie Lense. Ny-Nesse is een belangrijke industrie- en havenstad en heeft goede weg- en spoorverbindingen met It Ton. In Ny-Nesse wonen zo'n 80.000 mensen.

Geschiedenis[]

Vanuit het Wirlang stroomt het riviertje Strien naar de Noordzee. Onderweg vloeit zij samen met enkele kleine beekjes en de Rank en heet van dan aan Wille. Rond de monding van de Wille ontstond een kweldergebied met vruchtbare gronden dat al in de middeleeuwen ontgonnen werd. Het gebied was eigendom van de graven van Neiste en werd onder hun leiding een belangrijk landbouwgebied.

De Isselse noordkust bleef lang uitgesproken ruraal en was dunbevolkt. In de 19e eeuw werd Issel echter in hoog tempo geïndustrialiseerd en werd de monding van de Wille als ontwikkelingsgebied aangewezen. Nabij het gehucht Nesse werd een nieuwe stad gesticht, Ny-Nesse.

Ny-Nesse zou zich, volgens de plannen, in drie fasen ontwikkelen:

  • Allereerst zou de stad zich ontwikkelen tot kleine industrie- en overslaghaven, voornamelijk gericht op het verwerken van landbouwproducten.
  • Ny-Nesse zou met It Ton verbonden worden door het Koning Hirn-Jan I-kanaal, dat met behulp van sluizen over Lense heen werd getrokken. Langs het kanaal moest zich een industriële zone ontwikkelen met onder meer de hoogovens van Mounberj, waarvoor Ny-Nesse een belangrijke haven zou worden.
  • Ny-Nesse zou een voorname invoer- en uitvoerhaven worden.

Van deze plannen kwam maar een deel terecht. Het kanaal naar It-Ton werd weliswaar gegraven, en de hoogovens werden aangelegd, al snel bleek de capaciteit van het kanaal echter lang niet voldoende. Relatief laat kwam de goederenspoorlijn gereed die de hoogovens met Ny-Nesse verbond. Delen van de kanaalzone werden zelfs nooit door spoorwegen ontsloten. De ontwikkeling van deze gebieden stagneerde en dat had ook zijn weerslag op Ny-Nesse.

In de 20e eeuw wist Ny-Nesse weer op te krabbelen, onder meer door de grote elektriciteitscentrale. Aanvankelijk was dit een kolencentrale, maar in de jaren zestig werd ze omgevormd tot kerncentrale en steeds verder uitgebreid. Deze centrale is nu de belangrijkste energiecentrale van Issel.

Ny-Nesse kon zich, na de ontdekking van gas en olie in de Noordzee, ook ontwikkelen tot offshorehaven en in 1984 werd er een eigen raffinaderij geopend, die vooral voor eigen land produceert.

Stadsbeeld[]

Straatje in het centrum

De binnenstad van Ny-Nesse ligt ingeklemd tussen havens in het westen, oude industrieën in het zuiden, de energiecentrale in het oosten en de zee in het noorden. Bovendien lopen er sporen rond het centrum.

Een en ander heeft twee consequenties: het centrum ligt niet in het meest vertederende landschap, maar heeft aan de andere kant wel z'n eigen vorm en karakter kunnen behouden. De woonwijken liggen verder naar het zuidwesten en -oosten.

Het stadscentrum is aangelegd in een strak schaakbordpatroon. De woonblokken hebben steeds een vergelijkbaar ontwerp en meestal maar één of twee verdiepingen. Arbeiders werden buiten het centrum gehuisvest, rond de havens en de fabrieken. In de stad zijn weinig belangrijke monumenten te vinden en praktisch geen gebouwen van voor 1820. Het zal niet verbazen dat Ny-Nesse in Issel bekend staat als een lelijke plaats - al is dat niet helemaal terecht.

De laatste jaren wordt geprobeerd het stadsgezicht te verfraaien, door meer bomen te planten en door met interessante nieuwbouw te komen.

Bezienswaardigheden[]

Ny-Nesse is geen stad van grote monumenten. Het station komt nog het dichtst bij een monumentale stijl: het is een vrij groot, neogotisch gebouw met een goed bewaarde overkapping en een fraaie, gewelfde voetgangerstunnel onder de sporen door.

In het centrum staat de kleine, katholieke Pólstjurk met de houten toren. Ze is hoger dan de protestantse Nordtjurk, die een koepel heeft. Verder bezienswaardig is het sobere stadhuis aan het enige plein van de stad, de Markt, waar een fontein herinnert aan de opening van het Koning Hirn-Jan I-kanaal.

Verkeer en vervoer[]

Ny-Nesse is een belangrijke stad en is dan ook uitstekend bereikbaar.

Auto[]

Ny-Nesse is aangesloten op de L3 naar It Ton. In It Ton zelf is dit een zeer filegevoelige weg, maar het traject tussen It Ton en Ny-Nesse heeft over het algemeen een goede doorstroming. Verschillende provinciale wegen beginnen of eindigen in Ny-Nesse.

Binnen Ny-Nesse heeft de auto alle ruimte. De stad is ruim opgezet en ook het centrum is opvallend autovriendelijk.

Trein[]

Het station van Ny-Nesse is een kopstation. De treinen van Neiste naar It Ton moeten hier dus kopmaken, wat met het moderne materieel gelukkig niet tijdrovend meer is. Vanuit het station vertrekken verder treinen naar Kallang en via Kallang naar het Wirlang.

Bus[]

Binnen Ny-Nesse wordt het OV door bussen verzorgd. Nabij het treinstation is een busstation voorzien dat behalve voor verbindingen met de verschillende stadswijken ook voor de verbindingen met het dichtbevolkte achterland heel handig is.

Dialect[]

Het dialect van Ny-Nesse ligt dicht tegen de standaardtaal en lijkt ook wel wat op dat van It Ton, maar het heeft meer dan dat laatste dialect invloeden uit de omgeving opgevangen, dus zowel van het Kommergós als van het Wirlangs. Hierdoor wordt het dialect van Ny-Nesse wel eens als "het gemiddelde Lensers" opgevat.

Advertisement