Geofictie Wiki
Advertisement

De Pragmatische Unie is een pragmatische centrumpartij in Kronenburg.

De partij werd in 1997 opgericht als tegenhanger van de volgens de PU 'ouderwetse, saaie en decadente' bestaande partijen. Hoewel de partij in eerste instantie alleen in sommige gemeenten bestond, werd ze voorafgaand aan de Noordkamerverkiezingen van 2005 op landelijk niveau getrokken; bij die verkiezingen haalde de PU tien zetels. Twee jaar later vermeerderde dit aantal tot 16, en de partij werd de kleinste coalitiepartner in de regering van Ernst-Piter Strikwerda, die verder gevormd werd door het PSV en de PvG. De huidige partijleider is Boris Franssuma.

Drugsschandaal[]

In 2001 ontstond in de Kronenburgse politieke wereld grote opschudding na een per ongeluk gepubliceerd getuigschrift van een voormalige ambtenaar van het ministerie van justitie, de heer Piter B., die op 17 november 2001 overleed. Vóór zijn dood had B. het getuigschrift, zijn memoires, opgestuurd naar een landelijk Kronenburgs dagblad. In deze bekentenis werd verband gelegd tussen een groots opgezet drugsnetwerk en enkele vooraanstaande ambtenaren en politici in Kronenburg. Vooral de toen nog regionale Pragmatische Unie werd genoemd als betrokken organisatie.

Volgens het getuigschrift van B. zouden minstens vijf leden van het huidige Dagelijks Bestuur van de PU betrokken zijn geweest bij het drugsnetwerk, dat op dat moment al jaren opereerde binnen en buiten Kronenburg. De zaak werd in 1999 bekend bij een select groepje mensen, nadat twee inwoners van São Antonio gearresteerd werden vanwege drugssmokkel, en is daarna in de doofpot beland. Onder meer de toenmalige minister van justitie Albers was op de hoogte van de illegale praktijken van de ambtenaren op zijn ministerie, onder wie Piter B.

De zaak beleefde een kort moment van aandacht in de Kronenburgse pers. Het voltallige bestuur van de PU stapte uiteindelijk op; verdere maatregelen of parlementaire enquêtes zijn destijds aangekondigd, maar concrete stappen zijn er niet genomen, althans publiekelijk.

Advertisement