Geofictie Wiki
Advertisement

Prisce is de hoofdstad van Seppië. De stad ligt ten zuiden van het middelpunt van Seppië in het Yelkaars bekken, aan weerszijden van de rivier de Siftan en vormt een eigen stadsprovincie. Het is de grootste stad van het land, zetel van de regering en het staatshoofd, en een belangrijk centrum van bestuur, cultuur, onderwijs (universiteit) en diensten en in mindere mate industrie (ICT).

Na een eeuwenlang bestaan als handelsstad aan de Siftan op het raakpunt van de oude graafschappen Yelkar, Seppia en Ghaandt werd Prisce bij de totstandkoming van het koninkrijk Seppië (1758) rijkshoofdstad. Uit de Yelkaarse periode dateert de Flirkekerk, niet ver van het station, een in aanzet romaanse kerk, die ooit behoorde tot de benedictijner abdij Liehe. Nu wordt de kerk als de fraaiste van de stad beschouwd. De kerk wordt door de winkelstraat Rint verbonden met het centrale marktplein, dat uitloopt op de Carnvarro ei Weirizbrug, de oudste brug over de Siftan.

Herkenningsteken van de stad is de burcht Cuitol met zijn vierkante toren. Het slot flankeert de negentiende–eeuwse wijk Zuphrin, die gedomineerd wordt door uitgeverijen (Peiagstraia) en ambassades (o.a. Kyngsallee, waar ook het AGL-secretariaat zich bevindt). Daarachter liggen de middenklassewijken Redinde en Repparde.


Seppische provinciehoofdsteden
Corille - Croli - Drinai - Gioul - Jarjana - Lintag-Lours - Moyns - Preigs - Prisce - Rento - Riclams - Siftan - Snoca - Soprito - Telsens - Wanir - Xorcroi - Ysnale - Zedeta
Advertisement