Geofictie Wiki
Advertisement

De Partij voor Gelijkheid is een progressief liberale politieke partij in Kronenburg.

Achtergrond[]

In 1990 scheidden enkele linkse leden van de Liberale Kronenburgse Partij zich af en vormden hun eigen partij. De partij kwam na de verkiezingen van 2000 in de regering, eerst in de korte coalitie van PSV-PvG-DPG onder de PSV'er Johan Achterberg, toen in de coalities LKP-PvG-DPG en LKP-PvG-NCD onder leiding van LKP'er Sonja Brahms, en vervolgens in een coalitie van PSV-PvG-PU onder leiding van Ernst-Piter Strikwerda.

Sinds de verkiezingen van 2007 is de PvG in zetelaantal groter dan de LKP, waarvan ze zich zeventien jaar eerder afscheidden.

Advertisement