Geofictie Wiki
Advertisement

Karstonia is sinds 1917 een parlementaire democratie (m.u.v. de periode tussen 1937 en 1946). Sinds 1917 is het land ook een koninkrijk. De functie van de koning is sinds de grondwetshervorming van 1949 geheel ceremonieel. Tot 1949 had Karstonia een parlement dat uit twee kamers bestond, maar sinds dat jaar bestaat de Rijksdag uit een kamer met 320 leden, welke iedere vijf jaar gekozen (of herkozen) worden. Een van de zetels is gereserveerd voor de voorzitter van de Rijksdag (altijd afkomstig uit de grootste partij). De Rijksdag is gevestigd te Marckfontänn op het adres; Riksdagtorg, KS-10379 Marckfontänn. De twee grootste partijen die thans in de Rijksdag vertegenwoordigd zijn, zijn de sociaal-democratische partij (KSP) en de conservatieve partij (volkspartij, KFP). Daarnaast zijn er nog vijf andere kleinere partijen vertegenwoordigd, zoals de milieupartij (GF), de christendemocratische partij (KKP), de centrum/middenpartij (CP), de nationalistische partij (DNP) en, nadat de radikaal linkse partij (VP) en het feministische FP in 2007 opgingen in één partij, de links/feministische partij (VPF). Voor de drie autonome regio´s Åland, Galonia en Belland zijn er in totaal dertig vaste zetels (gebaseerd op het bevolkingsaantal).

Aantal zetels per partij in de Rijksdag

partij 1987 1992 1997 2002 2007 2008 2012
KSP (soc-dem.) 129 116 114 101 118 123 111
KFP (cons.) 122 119 124 132 125 119 130
KKP (christ-dem.) 44 40 37 35 21 13 10
CP (centrum) 3 5 7 11 15 17 13
GF (milieup.) 8 6 5 5 7 14 18
DNP (nation.) - 2 1 2 2 4 8
VPF (VP+FP) X X X X 2 0 0
VP (comm.) 1 - 1 1 X X X
FP (fem.) 1 2 1 3 X X X
Advertisement