Advertisement

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25

Seppië (Engels: Cilogia) is een koninkrijk in het uiterste westen van Europa, gelegen op het gelijknamige eiland ten zuidwesten van Ierland. Het land telt circa 12 miljoen inwoners op een oppervlakte die te vergelijken is met die van Estland. De hoofdstad is Prisce.

Landschappelijk is het eiland te verdelen in een laaggelegen westelijk en een hoger gelegen oostelijk deel, waarbij het hoogste gedeelte, het Warnelgebergte, nabij de grens van beide delen ligt. De hoogste berg is de Putruy Wiwra, die niet ver ten zuiden van Prisce ligt. De dichtstbevolkte gebieden zijn de vallei van de Kiota in het midden van het land, het voormalige mijnbouwgebied Morixol in het zuiden en de stad Prisce ertussenin.

Seppië is bestuurlijk onderverdeeld in negentien provincies. Tussen de gemeenten en de provincies bevindt zich een bestuurslaag die in het Nederlands traditioneel met marken wordt aangeduid.

Staatshoofd is koningin Arna-Lotta uit het huis Crea-Teburi . De wetgevende macht wordt in Seppië uitgeoefend door een tweekamerparlement. De leden van het lagerhuis (Feitir) worden elke vijf jaar rechtstreeks gekozen. Die van het hogerhuis (Sutas) worden benoemd door de koningin (in de praktijk: automatisch aangesteld op voordracht van de gekozen provincieraden). De raden van provincies, marken en gemeenten worden eveneens vijfjaarlijks gekozen, maar niet tegelijk: in Seppië vinden elke dag op verschillende plaatsen en niveaus verkiezingen plaats.

De bevolking is in meerderheid rooms-katholiek en spreekt Seppisch. Een minderheid in het zuidwesten heeft niet het Seppisch, maar het Tabrisch als moedertaal, een taal die aan het Seppisch verwant is, maar waarmee geen onderlinge verstaanbaarheid bestaat.

Seppië overzichtskaart.jpg
Lidstaten van de Aardse Geofictieve Liga (sinds 4 maart 2018)
Vlagchimor.png Chimor Vlagilederomanhe.png Île de Romanhe Vlaginsulantis.png Insulantis Vlag issel.png Issel Vlag Kanaaleilanden 1825-1999 en 2005-.png Kanaaleilanden Vlagkarstonia.png Karstonia
Vlagkronenburg.png Kronenburg Vlagpalana.png Palana Vlagpannonie.png Pannonië Vlagseppie.png Seppië Vlag van Voskië.png Voskië
Wiki-inhoud is beschikbaar onder CC-BY-SA tenzij anders vermeld.