Geofictie Wiki
Advertisement

Stenrisc (hje Stenrisc tounge) is de eigen benaming voor de voornaamste taal van Stenfar, die in het Nederlands wel als Steenvers, Stevers of Stenfar wordt aangeduid. Het Stenrisc is, evenals het Issels en het Kronenburgs, een Noordzeegermaanse taal. In tegenstelling tot zijn naaste verwant, het Engels, heeft het Stenrisc vrij veel flectie behouden. Daarnaast heeft het vanuit zijn oorsprong als aan het Oudengels nauw verwant dialect een geheel eigen innoverende ontwikkeling doorgemaakt. Ondanks zijn lokatie als eilandtaal heeft het Stenrisc in de loop der eeuwen sterk onder invloed gestaan van het Frans, het Nederlands (!) en het Engels. Het verschil tussen de standaardtaal en de gesproken varianten van dialecten en omgangstaal is aanzienlijk. De oorzaak hiervan ligt in het sterk op de laat-middeleeuwse taal gerichte romantisch-nationalisme dat het Stenrisc in de 19e eeuw als geschreven taal opnieuw ingang heeft doen vinden.


Eén van de grootste namen uit de middeleeuwse Steenverse letterkunde is Hjerym Theuck, een 14e-eeuwse franciscaner broeder die poëzie en proza schreef en aan wie (ten onrechte) de uitvinding van de Steenverse spelling wordt toegeschreven.

Advertisement