Geofictie Wiki
Advertisement

Het Verdrag van Corille is het vrijhandelsverdrag van de Aardse Geofictieve Liga. Het werd op 4 april 1987 gesloten in de Seppische stad Corille, waar toen de 3de AGL-conferentie plaatsvond. Het is tevens het oprichtingsverdrag van de AEGU.

Advertisement