Geofictie Wiki
Advertisement

Wesge Lakmeig (1866-1938) was een Seppisch componist en organist.

Hij was van 1918 tot aan zijn dood in 1940 verbonden aan de Muziekacademie van Soprito, waar hij generaties componisten opleidde. Tot zijn leerlingen behoorde medio jaren twintig onder meer Guas Jan Ylieen. Lakmeig was destijds al nauw met de muziekfamilie Ylieen verbonden: hij was in 1890 getrouwd met de violiste Leinne Ylieen (1872-1961): zijn compositieleerling van een tantezegger van haar.

Lakmeig is bekend gebleven door zijn Eerste Vioolconcert, dat hij in 1888 voor Leinne schreef en door de orgelwerken die hij schreef als organist van de dom van Bruly, een positie die hij zijn hele werkzame leven heeft bekleed, zij het na 1918 naast zijn docentschap. In die periode schreef hij nog maar weinig eigen werk.

Advertisement